DOPRAVA ZDARMA
Košík 0

prodejní podmínky

OBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE A POUŽITÍ

----

PŘEHLED

Tyto webové stránky provozuje společnost Outilsdecuisine.com. Na těchto stránkách se termíny "my", "my" a "náš" odkazují na Kitchenware.com. CookingStyle.com poskytuje tuto webovou stránku včetně všech informací, nástrojů a služeb, které máte k dispozici, Uživatel, s výhradou vašeho souhlasu se všemi smluvními podmínkami, zásadami a upozorněními uvedenými v tomto dokumentu. zde.

Návštěvou tohoto webu a / nebo zakoupením některého z našich produktů, můžete zapojit do naší „službě“ a souhlasíte s následujícími podmínkami ( „Podmínky“, „Všeobecné podmínky prodeje a používání“ , "Podmínky"), včetně dodatečných podmínek, podmínek a politik zde uvedených a / nebo přístupných hypertextovým odkazem. Tyto Smluvní podmínky prodeje a používání se vztahují na všechny uživatele tohoto webu, mimo jiné na uživatele, kteří procházejí web, kteří jsou prodejci, zákazníky, obchodníky a / nebo přispěvatelů obsahu.

Přečtěte si prosím pečlivě tyto podmínky prodeje a používání před tím, než přistupujete nebo použijete naše webové stránky. Přístup nebo užívání jakékoli části této stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito obchodními podmínkami a podmínkami prodeje a užívání. Pokud nesouhlasíte se všemi smluvními podmínkami této smlouvy, nesmíte přistupovat k webovým stránkám ani používat služby, které tam jsou. Pokud jsou tyto podmínky prodeje a užívání považovány za nabídku, přijetí je výslovně omezeno na tyto smluvní podmínky prodeje a užívání.

Všechny nové funkce a nástroje, které budou později přidány do tohoto obchodu, budou také předmětem těchto podmínek prodeje a používání. Nejnovější verzi Všeobecných podmínek prodeje a používání můžete kdykoli zjistit na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, měnit nebo nahradit jakoukoli část těchto podmínek prodeje a používání zveřejněním aktualizací a / nebo změn na našich webových stránkách. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat tuto stránku, abyste zjistili, zda byly provedeny nějaké změny. Vaše pokračování v používání webových stránek nebo přístup k nim po zveřejnění jakýchkoli změn znamená, že tyto změny souhlasíte.

Náš obchod je hostován na Shopify Inc. Poskytují nám e-commerce platformu, která nám umožňuje prodat naše produkty a služby.


ČLÁNEK 1 - PODMÍNKY POUŽITÍ NAŠEHO ONLINE OBCHODU

Tím, že přijmete tyto smluvní podmínky prodeje a užívání, prohlašujete, že jste dosáhli plnoletosti ve vaší zemi, státě nebo provincii a že jste nám dal svůj souhlas povolit každé osobě ve věku menší je vaší odpovědností používat tuto webovou stránku.

Použití našich produktů pro jakýkoli nezákonný nebo neoprávněný účel je zakázáno a v souvislosti s používáním služby nesmíte porušovat zákony příslušné jurisdikce (včetně, ale bez omezení na autorská práva).

Nesmíte přenášet červy, viry ani žádný jiný kód destruktivní povahy.

Jakékoli porušení nebo porušení těchto podmínek prodeje a používání bude mít za následek okamžité ukončení služeb.


ČLÁNEK 2 - VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Vyhrazujeme si právo kdykoli z jakéhokoli důvodu odmítnout přístup k službám.

Chápete, že váš obsah (s výjimkou informací o vaší kreditní kartě) může být převeden nezašifrovaným způsobem a to znamená (a) přenosy přes různé sítě; a (b) změny v souladu s technickými požadavky pro připojení sítí nebo zařízení a jejich přizpůsobení. Informace o kreditní kartě jsou vždy zašifrovány během přenosu přes sítě.

Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat nebo využívat jakoukoliv část služby nebo používat Službu nebo jakýkoli přístup ke službě nebo kontakt na internetových stránkách, jehož prostřednictvím je služba poskytována bez povolení písemný projev před námi.

Názvy použité v této smlouvě jsou zahrnuty pro vaše pohodlí a nebudou tyto podmínky omezovat ani ovlivňovat.


ČLÁNEK 3 - PŘESNOST, ÚPLNOSTI A SOUČASNÉ INFORMACE

Nejsme zodpovědní, pokud informace dostupné na těchto stránkách nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Obsah této stránky je poskytován pouze pro informační účely a neměl by být jediným zdrojem informací pro rozhodování, aniž byste se nejprve poradili s přesnějšími, úplnějšími a nejaktuálnějšími zdroji informací. Pokud se rozhodnete spoléhat na obsah těchto stránek, uděláte to na vlastní nebezpečí.

Tyto stránky mohou obsahovat některé předchozí informace. Tyto minulé informace nejsou svou povahou aktuální a jsou poskytovány pouze pro informační účely. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit obsah tohoto webu, ale nemáme povinnost aktualizovat informace na našich stránkách. Souhlasíte s tím, že je vaší povinností sledovat změny na našich stránkách.


ČLÁNEK 4 - ZMĚNY SLUŽEB A CEN

Ceny našich produktů mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit nebo přerušit službu (stejně jako jakoukoli část nebo obsah služby) bez upozornění a kdykoli.

Nebudeme zodpovědní vůči vám ani žádné jiné třetí straně za jakékoliv změny ceny, pozastavení nebo ukončení služby.


ČLÁNEK 5 - PRODUKTY NEBO SLUŽBY (je-li použitelné)

Některé produkty nebo služby mohou být dostupné výhradně online na našich webových stránkách. Tyto produkty nebo služby mohou být k dispozici v omezeném množství a mohou být vráceny nebo vyměněny pouze v souladu s našimi zásadami pro vrácení.

Udělali jsme vše pro to, abychom co nejlépe zobrazili barvy a obrázky našich výrobků, které se objevují v našem obchodě. Nemůžeme zaručit, že zobrazení barev na obrazovce vašeho počítače bude přesné.

Vyhrazujeme si právo, ale nemusíme tak učinit, omezit prodej našich produktů nebo služeb na jakoukoli osobu, zeměpisnou oblast nebo jurisdikci. Tuto možnost bychom mohli uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství produktů nebo služeb, které nabízíme. Veškeré popisy produktů a ceny produktů mohou být kdykoli změněny bez předchozího upozornění dle vlastního uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli přestat nabízet produkt. Jakákoli nabídka služeb nebo produktů uvedených na těchto stránkách je neplatná, pokud to zákon zakazuje.

Nezaručujeme, že kvalita produktů, služeb, informací nebo jiného zboží, které jste získali nebo zakoupili, splní vaše očekávání, a že chyby ve službě budou opraveny.


ČLÁNEK 6 - PŘESNOST FAKTURAČNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACÍ ÚČTŮ

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou nám uveďte. Můžeme dle vlastního uvážení snížit nebo zrušit množství zakoupené na osobu, domácnost nebo objednávku. Tato omezení mohou obsahovat příkazy zadané zákazníkem nebo ze stejného účtu zákazníka, stejnou kreditní kartou a / nebo příkazy, které používají stejnou fakturační nebo dodací adresu. V případě, že objednávku upravíme nebo ji zrušíme, můžeme se vás pokusit vás upozornit tím, že vás budeme kontaktovat na e-mailové a / nebo fakturační adrese / telefonním čísle poskytnutém v té době objednávka byla umístěna. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které se podle našeho názoru mohou objevit od obchodníků, prodejců nebo distributorů.

Souhlasíte s poskytnutím aktuálních, úplných a přesných informací o objednávce a účtu u všech objednávek uvedených v našem obchodě. Souhlasíte s tím, že budete okamžitě aktualizovat svůj účet a další informace, včetně vaší e-mailové adresy, čísel kreditních karet a dat vypršení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a případně vás kontaktovat.

Další podrobnosti naleznete v našich zásadách pro vrácení.


ČLÁNEK 7 - VOLITELNÉ NÁSTROJE

Mohli bychom vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, nad kterými nebudeme sledovat, kontrolovat ani ovlivňovat.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k těmto nástrojům "tak, jak jsou" a "jak jsou k dispozici" bez jakýchkoliv záruk, prohlášení nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez jakéhokoli souhlasu. Nebudeme mít žádnou právní odpovědnost vyplývající z používání těchto nepovinných nástrojů třetích stran.

Používáte-li volitelná nářadí nabízená na webu, děláte tak na vlastní nebezpečí a podle vlastního uvážení a měli byste se poradit s podmínkami, za kterých tyto nástroje nabízejí příslušní dodavatelé třetí strany.

V budoucnu můžeme také nabídnout nové služby a / nebo nové funkce na našich stránkách (včetně nových nástrojů a zdrojů). Tyto nové funkce a služby budou rovněž podléhat těmto podmínkám prodeje a užívání.


ČLÁNEK 8 - ODKAZY TŘETÍCH STRAN

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou obsahovat materiály od třetích stran.

Odkazy od třetích stran na těchto stránkách vás mohou přesměrovat na webové stránky třetích stran, které nejsou s námi propojeny. Nevyžadujeme kontrolu ani hodnocení obsahu nebo přesnosti těchto stránek a nezaručujeme ani nenese odpovědnost za žádný obsah, webovou stránku, produkt, službu nebo jinou položku přístupnou nebo z těchto stránek třetích stran.

Nezodpovíme za ztráty nebo škody spojené s nákupem nebo použitím jakéhokoli zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakékoli jiné transakce provedené v souvislosti s těmito webovými stránkami třetích stran. Přečtěte si pečlivě zásady a postupy třetích stran a ujistěte se, že je porozumíte dříve, než se zapojíte do jakékoli transakce. Reklamace, nároky, obavy nebo dotazy týkající se produktů těchto třetích stran musí být předloženy těmto třetím stranám.


ČLÁNEK 9 - KOMENTÁŘE, NÁVRHY A JINÉ NÁVRHY PRO UŽIVATELE

Pokud nám na základě žádosti odešlete konkrétní obsah (například k účasti na soutěžích) nebo pokud nám to nevyžádáte, pošlete kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo další prvky, ať už online, e-mailem, poštou nebo jiným (společně "komentáře"), udělujete nám právo kdykoliv a bez omezení editovat, kopírovat, publikovat, distribuovat , přeložit a jinak používat a v jakémkoli médiu jakýkoli komentář, který nám pošlete. Nejsme a nebudeme vyžadovat (1) zachovávat důvěrnost připomínek; (2) zaplatit komukoli náhradu za jakýkoli poskytnutý komentář; (3) reagovat na komentáře.

Můžeme, ale nemá povinnost tak učinit, sledovat, upravit nebo odstranit obsah, který určí podle vlastního uvážení, aby bylo nezákonné, urážlivé, výhružné, urážlivé, hanlivé, pornografické, obscénní či jinak závadný nebo který porušuje jakékoli duševní vlastnictví nebo tyto prodejní a užívací podmínky.

Souhlasíte s psaním poznámek, která neporušují práva třetích stran, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti nebo jiných osobních nebo majetkových práv. Také souhlasíte s tím, že vaše připomínky budou neobsahují nezákonné, pomlouvačné, urážlivé nebo obscénní, a nemají ani obsahovat počítačové viry nebo jiný škodlivý software, který by mohl ovlivnit jakýmkoli způsobem provoz služby nebo jakékoliv jiné přidružené webové stránky. Nemůžete použít falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někým, koho nejste, nebo se pokusíte zavádět nás a / nebo třetí strany, pokud jde o zdroj vašich komentářů. Jste plně zodpovědní za všechny komentáře, které zveřejňujete, a za jejich přesnost. Nepřebíráme žádnou zodpovědnost a odmítáme jakýkoli závazek k jakýmkoli komentářům, které uveřejníte nebo které zveřejní třetí strana.


ČLÁNEK 10 - OSOBNÍ INFORMACE

Odeslání vašich osobních údajů do našeho obchodu se řídí našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Kliknutím sem zobrazíte naše zásady ochrany osobních údajů.


ČLÁNEK 11 - Chyby, nepřesnosti a omise

Na našich stránkách nebo ve službě mohou být nějaké informace, které mohou obsahovat typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisů produktů, cen, propagací, nabídek, poplatků dodání, dodací lhůty a dostupnost. Vyhrazujeme si právo opravit jakoukoli chybu, nepřesnost, opomenutí a měnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace ve službě nebo na jiné přidružené webové stránce nepřesné a kdykoliv bez oznámení (včetně po zadání objednávky).

Nemáme žádnou povinnost aktualizovat, upravovat nebo upřesňovat informace ve službě nebo na jakýchkoli dalších přidružených webových stránkách, včetně informací o cenách, kromě případů vyžadovaných zákonem. Ke zjištění, že informace v Službě nebo na jiných přidružených webových stránkách byly změněny nebo aktualizovány, by neměly být brány v úvahu žádné údaje o aktualizaci nebo aktualizaci služby nebo jiné přidružené webové stránky.ČLÁNEK 12 - ZAKÁZANÉ POUŽITÍ

Kromě zákazů stanovených ve Všeobecných obchodních podmínkách a podmínkách prodeje máte zakázáno používat stránky nebo jejich obsah: a) pro nelegální účely; b) povzbuzovat třetí strany k provádění nebo účasti na protiprávních jednáních; (c) porušovat jakoukoli regionální vyhlášku nebo mezinárodní, federální, provinční nebo státní zákon, pravidlo nebo nařízení; d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva třetích stran; (E) k obtěžování, zneužívání, urážky, zranění, pomlouvat, pomlouvat, znevažovat, zastrašování nebo nikoho diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, The věku, národního původu nebo zdravotního postižení; f) předložit nepravdivé nebo zavádějící informace; (G), právo nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo by mohly být použity k ohrožení funkčnosti nebo provoz služby nebo jakékoliv související internetové stránky, nezávislý, nebo prostřednictvím internetu; h) shromažďovat nebo sledovat osobní informace jiných osob; (i) spamu, phishu, únosu domény, vyloučení informací, procházení, prozkoumání nebo skenování webu (nebo jiného zdroje); j) pro obscénní nebo nemorální účely; nebo (k) podkopávat nebo obcházet bezpečnostní opatření naší služby, jakékoli jiné webové stránky nebo internet. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání služby nebo jakéhokoli souvisejícího webového serveru za účelem porušení zakázaných použití.


ČLÁNEK 13 - VYLOUČENÍ ZÁRUK A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Neopravujeme ani nezaručujeme, že vaše používání naší služby bude nepřerušované, rychlé, bezpečné nebo bezchybné.

Nezaručujeme, že výsledky, které mohou být získány prostřednictvím služby, budou přesné nebo spolehlivé.

Souhlasíte s tím, že z času na čas můžeme Službu smazat na dobu neurčitou nebo službu kdykoli zrušit bez upozornění.

Výslovně souhlasíte s tím, že vaše užívání služby nebo vaše neschopnost používat službu je na vaše vlastní riziko. Servis a veškeré produkty a služby poskytované na vás prostřednictvím služby jsou (pokud není výslovně uvedeno jinak, u nás), za předpokladu, „jak je“ a „jak je k dispozici“ pro vlastní použití, bez zastoupení, aniž záruk a bez jakýchkoli podmínek, výslovných nebo předpokládaných, včetně všech předpokládaných záruk obchodovatelnosti nebo obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, trvanlivosti, vlastnictví a neporušení.

Outilsdecuisine.com naši ředitelé, zaměstnanci, dceřiné společnosti, zástupci, dodavatelé, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb a licencí nesmí být za žádných okolností nenese odpovědnost za zranění, ztráty, pohledávky, nebo jakékoliv přímé, nepřímé, doplňkové, trestné, zvláštní nebo následné škody jakéhokoli druhu, včetně, ale bez omezení na ztrátu zisku, příjmu, úspor, údajů, nákladů na náhradu nebo jakékoliv podobné škody, které jsou smluvní, protiprávní (i v případě nedbalosti), objektivní odpovědnost nebo jinak, vyplývající z vašeho užívání jakékoliv služby nebo produktu z této služby nebo jakéhokoli jiného nároku týkajícího se vašeho užívání Službu nebo jiný produkt, včetně, ale nikoliv výlučně, jakékoli chyby nebo opomenutí v jakémkoli Obsahu nebo jakékoli ztráty nebo poškození jakéhokoli druhu používání služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu) zveřejněného, ​​přenášeného nebo jinak dostupného prostřednictvím služby, a to i v případě, že jste byli upozorněni na možnost, že k ní dojde. Vzhledem k tomu, že některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, bude naše odpovědnost omezena v maximální možné míře povolené zákonem.ČLÁNEK 14 - ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že odškodní, bude obhajovat a chránit Outilsdecuisine.com, naše mateřská společnost, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partnery, ředitele, agenty, dodavatelé, poskytovatelé licencí, poskytovatelé služeb, subdodavatele, dodavatele, stážisty a zaměstnancům za jakýkoliv nárok nebo poptávky, včetně poplatků za právní zastoupení, vyrobené jakoukoli třetí stranou v důsledku nebo vyplývající z vašeho porušení těchto podmínek prodeje a používání nebo dokumenty, na které se vztahují, nebo vaše porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.


ČLÁNEK 15 - ROZDĚLENÍ

Pokud je považováno jakékoliv ustanovení těchto podmínek prodeje a užívání za nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, bude toto ustanovení však bude vykonáno v plném rozsahu povoleném zákonem a nejsou použitelné strany považují je oddělení od těchto všeobecných podmínek prodeje a užívání neovlivňováno platnost a použitelnost všech zbývajících ustanovení.


ČLÁNEK 16 - UKONČENÍ

Povinnosti a závazky vzniklé stranám před datem ukončení platnosti zůstanou v platnosti po ukončení této smlouvy pro všechny účely.

Tyto obchodní podmínky a prodejní podmínky jsou účinné, dokud nebudou vypovězeny nebo nikoli. Tyto Smluvní podmínky prodeje a užívání můžete kdykoli ukončit tím, že nás oznámíte, že již nechcete využívat naše služby nebo přestanete používat naše stránky.

Pokud zjistíme, podle vlastního uvážení, se vám to nepodaří, nebo pokud máme podezření, že jste nebyli schopni v souladu s podmínkami těchto podmínek prodeje a používání, můžeme také ukončit tuto smlouvu kdykoli bez varování vás v předstihu a budete i nadále zodpovědní za veškeré dlužné částky včetně data ukončení a / nebo Vám můžeme popřít přístup k našim službám (nebo k jakékoli jejich části) ).


ČLÁNEK 17 - VŠEOBECNÁ SMLOUVA

Jakékoli nedodržení práva nebo ustanovení těchto Podmínek prodeje a užívání by z nás nemělo znamenat zřeknutí se takového práva nebo ustanovení.

Tyto Smluvní podmínky prodeje nebo užívání nebo jakákoli jiná pravidla nebo provozní pravidlo, které zveřejňujeme na těchto stránkách nebo v souvislosti se Službou, představují celou dohodu a dohodu mezi vámi a námi a řídí vaše používání Služba a nahraďte všechny předchozí a současné komunikace, návrhy a dohody, ústní nebo písemné, mezi vámi a námi (včetně, ale nikoli výhradně, jakékoliv předchozí verze podmínek prodeje a užívání).

Jakákoli nejednoznačnost ohledně interpretace těchto Všeobecných podmínek prodeje a užívání by neměla být vykládána na úkor strany, která písemně napsala.


ČLÁNEK 18 - PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY

Tyto všeobecné obchodní použití, a jakákoli jiná samostatná dohoda, jehož prostřednictvím můžeme poskytovat služby se řídí a vykládají podle zákonů platných v 22 Rue Neuve, Vernou Brenne ON, F, 37210, Francie.


ČLÁNEK 19 - ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK PRODEJE A POUŽITÍ

Nejnovější verzi Všeobecných podmínek prodeje a používání můžete kdykoli zjistit na této stránce.

Vyhrazujeme si právo na základě vlastního uvážení aktualizovat, měnit nebo nahradit jakoukoli část těchto Smluvních podmínek prodeje a používání zveřejněním aktualizací a změn na našich stránkách. Je vaší povinností pravidelně navštěvovat naši stránku, abychom zjistili, zda byly provedeny nějaké změny. Vaše pokračování v používání nebo přístupu na naše stránky po zveřejnění jakýchkoli změn těchto Podmínek znamená přijetí těchto změn.


ČLÁNEK 20 - COORDINAJE

Otázky týkající se podmínek prodeje a používání by měly být zasílány na cookware@gmail.com.
Zpět nahoru